Zásady ochrany osobních údajů

Naše zásady ochrany osobních údajů vysvětlují jaké informace jsou shromažďovány, použity a zveřejněny společností Tezu Group s.r.o. s ohledem na Váš přístup a využívání služeb Tezu, zda přes naši webovou stránku (umístěnou na www.etezu.cz), mobilní aplikaci Tezu nebo v souvislosti se službami sociálních sítí (dále jen “Tezu”).

Jaké informace shromažďujeme?

Tezu je plně v souladu s GDPR. V polovině roku 2019 jsme prošli rozsáhlým sbližováním s GDPR a důsledně dodržujeme sedm pilířů GDPR: transparentnost, omezení účelu, minimalizace údajů, přesnost, omezení uložiště, integrita a důvěrnost.

Určité informace, které nám poskytnete při používání Tezu shromažďujeme. Například když si vytvoříte účet a profil, zašlete nám e-mail, informace či jiný obsah.

Sbíráme určité osobní informace, jako Vaše jméno, obrázek, e-mailovou adresu a telefonní číslo, stejně tak neidentifikující informace jako datum narození či gps/poštovní směrovací číslo.

Budeme také shromažďovat kontaktní informace vašich přátel, pokud se rozhodnete propojit své kontakty a adresář s Tezu a přihlašovací údaje na účty sociálních sítí, jako jsou Facebook, Twitter a Google, pokud se rozhodnete tyto účty propojit s vaším účtem na Tezu.

Také automaticky shromažďujeme určité informace, když Tezu používáte, jako například vaši polohu/GPS souřadnice (pokud tuto funkci povolíte), identifikátor zařízení (nikoliv však UDID), MAC adresu, IP adresu (v případě použití prohlížeče), operační systém, typ prohlížeče, adresu odkazujícího webu a Vaši aktivitu na Tezu.

Při používání Tezu můžete službu určování polohy kdykoli aktivovat nebo deaktivovat prostřednictvím nastavení v mobilním zařízení.

Určité informace můžeme také automaticky shromažďovat prostřednictvím “cookies”. Jde o malé soubory, které Váš prohlížeč ukládá do počítače. Můžeme používat relační cookies soubory i trvalé cookies, abychom lépe porozuměli tomu, jak komunikujete s našimi službami, k monitorování agregovaného používání našimi uživateli a toku webového provozu na našich stránkách a také k vylepšení našich služeb. Většina internetových prohlížečů přijímá soubory cookie automaticky. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby soubory cookies z navštívených stránek nepřijímal nebo aby se před přijetím cookies dotázal.

Kde ukládáme informace, které shromažďujeme?

Ukládáme naše data u české společnosti VShosting, která má v rámci nejen České republiky výborné renomé. Data jsou tedy fyzicky uložené v České republice. Izolujeme instance našich databází a připojujeme se k naší IT ifrastruktuře prostřednictvím standartně šifrované IPsec VPN.

Jak používáme informace, které shromažďujeme?

Tezu neshromažďuje data pro účely klinického výzkumu. Informace shromážděné prostřednictvím Tezu používáme pro níže popsané účely:

 • 1. K poskytování služeb nebo informací, které si vyžádáte a ke zpracování a dokončení transakcí
 • 2. K odpovědi na vaše e-maily, podané žádosti, otázky, komentáře, požadavky, stížnosti a k poskytování zákaznické péče
 • 3. K monitorování a analýze používání a trendů, k personalizaci a vylepšení Vašeho zážitku při používání Tezu, jako poskytování obsahu nebo funkcí, které odpovídají Vašemu profilu nebo zájmům (včetně reklam) a ke zlepšení funkcionality a uživatelské přívětivosti našich služeb
 • 4. K zasílání potvrzení, aktualizací, bezpečnostních výstrah, k podpoře, administrativním zprávám a jiným způsobům usnadňujícím Vaše používání a naši administraci a provoz
 • 5. K umožnění přidání polohy k příspěvkům
 • 6. K upozornění Vašich přátel na Vaše aktualizace na Tezu
 • 7. K jakémukoli dalšímu účelu, pro který byla informace shromážděna

Jak používáme informace, které shromažďujeme?

Bez souhlasu nebudeme se třetími stranami sdílet osobní údaje, které jsme od Vás získali.

Podrobnosti o tom, jak jsou informace sdíleny jsou popsány níže:

 • 1. s vašimi přáteli na Tezu, se kterými si přejete sdílet aktualizace na Tezu, a podle nastavení ve Vašem účtu
 • 2. s jistými službami sociálních sítí, pokud takové sdílení povolíte přes naše služby
 • 3. s poskytovateli služeb, kteří s námi spolupracují na provozování našich stránek či našich služeb. Data jsou anonymní, agregovaná a s analytickými nástroji třetích stan, slouží ke zlepšení naší aplikace (tito poskytovatelé služeb mají přístup k agregovaným a anonymním datům, aby mohli vylepšovat naši aplikaci. Jsou povinni je neprozrazovat a nepoužívat k jiným účelům).
 • 4. pokud nám udělíte souhlas k takovému konání, včetně toho, když Vám sdělíme, že Vámi poskytnutá informace bude určitým způsobem sdílena a Vy takovou informaci poskytnete
 • 5. pokud v dobré víře věříme, že jsme zákonně autorizováni či povinni takto činit nebo takové činění je důvodně nezbytné nebo přiměřené k dodržování zákonů či právních procesů nebo jako odpověď na zákonné požadavky nebo právním autoritám, zahrnující odpovědi na úřední obsílky, zatýkací rozkazy, soudní příkazy
 • 6. k prosazování našich ustanovení na ochranu soukromí, našich podmínek používání nebo našich jiných podmínek a dohod
 • 7. v souvislosti s, nebo během obchodního vyjednávání, splynutí podniku, prodeje firemních aktiv, financování nebo akvizice nebo jakékoli jiné situace, kde mohou být osobní informace prozrazeny nebo převedeny jako součást našich obchodních aktiv
 • 8. Nejsme zodpovědní za činy poskytovatelů služeb nebo jiných třetích stran. Ani nejsme zodpovědní za jakékoliv další informace, které sdělíte přímo třetím stranám.

Odkazy na jiné stránky

Tezu může obsahovat odkazy na jiné stránky. Jakékoliv informace, které na takových stránkách poskytnete, jsou poskytovány přímo vlastníkům takových stránek a podléhají ustanovením zásad ochrany osobních údajů oné strany. Naše ustanovení zásad ochrany osobních údajů se na takové stránky nevztahuje a nejsme zodpovědni za obsah či bezpečnostní postupy a politiku takových stránek.

Podrobnosti o tom, jak jsou informace sdíleny jsou popsány níže:

Jaké kroky děláme k ochraně Vašich informací online?

Všechna data jsou šifrována během přenosu jak na naší IT infrastruktuře, tak i mezi mobilními zařízeními a našimi servery.

Podnikáme přiměřená opatření k ochraně Vašich osobních informací ve snaze předejít ztrátě, zneužití a neautorizovanému přístupu, prozrazení, pozměnění a zničení.

Provozujeme přísné procesy datového managementu, které sledují narušení bezpečnosti, jak na straně klientů, tak u našich zaměstnanců.

Prosím, buďte si vědomi, že i navzdory našim snahám, žádná bezpečnostní opatření nejsou dokonalá či neproniknutelná a žádnou metodu přenosu dat nelze plně ochránit před zachytáváním či jiným typem zneužití.

Přístup k informacím a jejich úprava

Pokud máte účet, můžete upravovat a přistupovat k Vámi poskytnutým osobním údajům spojeným s Vaším účtem.

Můžete se odhlásit z odběru marketingových nebo propagačních e-mailů v nastavení účtu nebo podle instrukcí v takových e-mailech.

Pokud si odhlásíte odebírání takových zpráv, budete nadále od nás dostávat e-maily o Vašem účtu, našich službách a dalších relevantních informacích týkajících se našich služeb. Tato komunikace je považována za součást služby i Vašeho účtu a odběr u nich zrušit nelze.

Účet můžete deaktivovat v aplikaci výběrem odkazu „zrušit účet“. Zrušení účtu Vám umožní odstranit Váš profil bez jeho trvalého smazání. Pokud zrušíte svůj účet, ostatní uživatelé již nebudou zobrazovat Váš profil nebo Vaše informace. Zrušení účtu je nenávratné, většina dat, která jsme do doby zrušení o Vás archivovaly budou zničena. Do 30 dnů od zrušení účtů podnikneme kroky k odstranění Vašich informací, ale některé informace mohou zůstat v archivovaných/záložních kopiích pro naše záznamy dle zákonných požadavků.

Jak dlouho držíme Vaše data?

Uživatelská data ukládáme po dobu dvou let od jejich poslední akce v aplikaci, pokud však nedostaneme žádost o zrušení účtu. Ukládáme telemetrická data maximálně 60 dní a agregovaná a anonymizovaná data trvale ukládáme, abychom mohli sledovat dlouhodobé trendy aplikací.

Mezinárodní uživatelé

Pokud se nacházíte mimo Českou republiku a rozhodnete se nám poskytnout informace, můžeme vaše informace převést do České republiky a zpracovat je tam (nebo do jiné země, kde působíme). Používáním Tezu souhlasíte se shromažďováním, přenosem, používáním, ukládáním a zveřejňováním vašich informací, jak je popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Naše zásady vůči dětem

Naše služba není určena dětem mladším 13 let a vědomě neshromažďujeme osobní údaje od dětí mladších 13 let. Pokud se dozvíme, že jsme shromáždili osobní údaje dítěte mladšího 13 let, podnikneme kroky k odstranění těchto informací z našich souborů, co nejdříve jak je to možné.

Změny

Veškeré shromažďované informace podléhají zásadám ochrany osobních údajů platných v době shromažďování těchto informací. Naše zásady ochrany osobních údajů však můžeme čas od času upravovat a revidovat. Pokud provedeme jakékoli podstatné změny v této politice, budeme vás informovat o těchto změnách tak, že je zveřejníme na Tezu nebo Vám zašleme e-mail nebo jiné oznámení a uvedeme, kdy tyto změny nabudou účinnosti. Pokračováním v přístupu nebo používáním Tezu poté, co tyto změny vstoupí v platnost, souhlasíte s tím, že budete vázáni revidovanou politikou.

Jak často kontrolujeme informace o aplikaci a aktualizacích?

Aktualizujeme naši aplikaci většinou každý týden. Kontaktujte nás, pokud chcete něco změnit!

Otázky?

Máte-li jakékoli dotazy ohledně našich zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás (peta@etezu.cz).